Paket fırlatma

göreviniz kırmızı giysileri ile şaklaban gibi görünen noel baba ile birlikte hediye paketlerine tekmeyi vuracak ve onu oldukça uzak noktalara göndereceksiniz. Paketi uzaklara gönderebilmek için atış hızını ve açıyı çok iyi ayarlamanız gerekiyor.

Benzer Oyunlar